Saturday, 20 July 2013

xóa bạn facebokk hay block bạn trên facebook

Việc đầu tiên là mở trang facebook của người đó lên
Ví dụ:
Ở góc  trên phải màn hình có ...
Sử dụng chuột bấm vô ... ta sẽ có hình sau bạn chú ý 2 dòng cuối
nếu chọn unfrend (không kết bạn)
Block (làm gì bạn biết rồi đó)

Wednesday, 20 February 2013

Windows Media Player update

Nếu bạn được người khác chia sẽ IMAGE Windows xp 3 mà chưa cập nhật WMP11 thì cứ an tâm sử dụng
Miển là sao cho Driver SATA mới nhất là ok vì sau một thời gian sử dụng Microsoft sẽ cho bạn update lên bản mới nhất
.
.
.
Tôi đã và đang sử dụng như vậy. Tôi cũng có mấy bản có sẳn WMP 11, 10, 9 nhưng Driver SATA thì khác nhau theo từng thời điểm khác nhauMonday, 11 February 2013

Phím tắt khi sử dụng máy vi tính


Internet Explorer
1. Alt = Hiện thanh menu.
2. Alt + M = Điều hướng đến trang chủ của bạn.
3. Alt + C = Xem lịch sử trình duyệt Web, Feed.
4. Ctrl + J = Xem các File tải xuống.
5. Ctrl + L = Chuyển sang một địa chỉ mới.
6. Ctrl + D = Đánh dấu một trang web vào mục yêu thích của bạn.
7. Ctrl + B = Tìm kiếm mục yêu thích hoặc các trang đã được đánh dấu của bạn.
8. Ctrl + T = Mở một tab mới.
9. F5 = Tải lại trang web đang mở hiện tại.
10. Ctrl + F4 = Thoát khỏi một tab hiện tại.
Firefox
1. Alt + D = Chuyển con trỏ lên thanh địa chỉ.
2. Alt + Homec= Trở lại trang chủ.
3. Ctrl+- = Giảm kích thước phần nội dung trong trang.
4.Ctrl++ = Phóng to kích thước phần nội dung trong trang.
5. Ctrl+S = Ghi lại trang Web đang xem.
6. Ctri+n = Tới Tab tương ứng (n là số thứ tự như 1, 2, 3...).
7. Alt+Shift+Delete = Xoá hết dữ liệu cá nhân đã dùng trên Firefox.
8. Ctrl+N= Mở cửa sổ Firefox mới.
9. Alt + < = Quay về trang trước.
10. Ctrl+F4 = Đóng Tab hiện thời.
Google Chrome
1. Ctrl++= Phóng to cỡ chữ.
2. Ctrl+-= Thu nhỏ cỡ chữ.
3. Ctrl+0 = Quay về cỡ chữ chuẩn ban đầu.
4. Ctril+U = Kiểm tra nguồn của trang Web.
5. Ctrl+F5 = Reload lại trang Web nhanh hơn.
6. Ctrl+H = Xem lại lịch sử truy cập.
7. Ctrl+Tab = Chuyển qua Tab tiếp sau.
8. Ctrl+T = Mở một Tab mới.
9. Ctrl+P = In trang web đang truy cập.
10. Alt+Home = Mở trang chủ.