Saturday, 20 July 2013

xóa bạn facebokk hay block bạn trên facebook

Việc đầu tiên là mở trang facebook của người đó lên
Ví dụ:
Ở góc  trên phải màn hình có ...
Sử dụng chuột bấm vô ... ta sẽ có hình sau bạn chú ý 2 dòng cuối
nếu chọn unfrend (không kết bạn)
Block (làm gì bạn biết rồi đó)