Saturday, 22 March 2014

Chuồng ép gà kín

Tôi mua sắt, tôn, mành mành nhờ thợ hàn làm chuồng ép nuôi gà Peru kín

kể từ nay tôi nuôi gà Peru lai kín
ai ở gần có nhu cầu gà peru liên hệ với tôi


Tôi làm chuồng này dựa trên hình của 1 người ở sg rao bán trên chợ tốt
chuồngnày bằng gỗ
rao bán 1,2 triệu đồng
chuồng của tôi làm đắc hơn nhiều vì làm bằng sắt không sét
khi có gà con hay gà lớn tôi sẽ thông báo bán, thậm chí ai mua trứng về ấp tôi sẽ cũng bán


No comments:

Post a Comment