Friday, 11 April 2014

Gà Peru mái

Gà mái Peru rặc
Gà peru lai 50

Tôi cố gắng lai gà Peru thật tốt , bạn nào cần ale' có ngay

No comments:

Post a Comment